Home » Turbo-folk zvijezda: konstruiranje ženskog subjekta u tekstovima/pjesmama Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše by Zlatan Delić
Turbo-folk zvijezda: konstruiranje ženskog subjekta u tekstovima/pjesmama Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše Zlatan Delić

Turbo-folk zvijezda: konstruiranje ženskog subjekta u tekstovima/pjesmama Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše

Zlatan Delić

Published 2013
ISBN :
Paperback
153 pages
Enter the sum

 About the Book 

Smještajući se unutar interdisciplinarnog polja kulturalnih studija, studija popularne kulture i rodnih/feminističkih studija, knjiga Turbo-folk zvijezda u najširem smislu dokazuje da turbo-folk muzika/kultura/fenomen predstavlja nezaobilazan predmetMoreSmještajući se unutar interdisciplinarnog polja kulturalnih studija, studija popularne kulture i rodnih/feminističkih studija, knjiga Turbo-folk zvijezda u najširem smislu dokazuje da turbo-folk muzika/kultura/fenomen predstavlja nezaobilazan predmet znastvenoga izučavanja, te da, što je iz vidokruga feminističke teorije značajno, turbo-folk kao postmoderni hibridni i paradoksalni žanr posjeduje i mogući emancipatorni/transformativni potencijal. Naime, autor je analizom konstruiranja ženskoga subjekta u turbo-folk pjesmama ukazao kako tekst stvara i reproducira esencijalističke i determinističke reprezentacije ženskoga subjektiviteta, ali ponekad u isto vrijeme dok ih stvara, i raščinjava i dekonstruira naznačenu falogocentričnu i mizoginu matricu.