Home » İzmir iktisat Kongresi 17 Şubat - 4 Mart 1923 by Afet İnan
İzmir iktisat Kongresi 17 Şubat - 4 Mart 1923 Afet İnan

İzmir iktisat Kongresi 17 Şubat - 4 Mart 1923

Afet İnan

Published 1989
ISBN :
Hardcover
104 pages
Enter the sum

 About the Book 

Türk Kurtuluş Savaşı ve Yurt Birliği Fikrinin Uygulanması .Lozan Barış Antlaşmasının îlk Devresiİzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)Devletçilik ilkesi I. 1933 ve II. 1936 Sanayi Planlarıİktisat Esaslarımız17 Şubat 339: 4 Mart 339 TarihineMoreTürk Kurtuluş Savaşı ve Yurt Birliği Fikrinin Uygulanması .Lozan Barış Antlaşmasının îlk Devresiİzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)Devletçilik ilkesi I. 1933 ve II. 1936 Sanayi Planlarıİktisat Esaslarımız17 Şubat 339: 4 Mart 339 Tarihine kadar îzmirde Toplananîlk Türk İktisat Kongresinde Kabul Olunan Esaslar Veİrat Olunan NutuklarMisak-ı İktisadî EsaslarıÇiftçi Grubunun İktisadî Esasları, Reji MeselesiZiraat ve Maarif MeselesiAsayiş MeselesiAşar MeselesiZiraat Bankası Ve İtibar-ı Zirai MeseleleriYollar MeselesiOrman MeselesiZiraatte Hayvanat MeselesiÇiftçiliğe ait Bazı MaddelerZiraatte Makine MeselesiTüccar Grubunun EsaslarıBankalarKambiyo ve Borsa İşleriCuma TatiliMaden MeseleleriOrmanlar MeselesiTicaret-i Bahriye MeselesiTicaret İşlerini Kolaylaştıracak EsaslarGümrük SiyasetiGümrük Muamelâtıİnhisar Sisteminin RefiKavanin Ve Ahkâm-ı Ticariyenin Islah Ve Tadiliİtibarı Teşkilât Ve TeshilâtıTicaret Odaları ..Ticaret-i Hariciye MüesseseleriŞirketlerTicarete Ait Mevad-ı MüteferrikaTedrisat-ı İktisadiyeTemettü VergisiVesait-i Nakliye MeselesiVesait-i Muharebe MeselesiSanayi Grubunun İktisat Esasları1 — Gümrüklerde Himaye Usulü2 — Teşvik-i Sanayi Kanunu Hakkında3 — Yollar Ve Vesait-i Nakliyede Hususî Tarife4 — Sanayi Bankaları5 — Tedrisat-ı Sınaiye6 — Sanayi Odalarıİşçi Grubunun İktisat Esaslarıîfade-i Mahsusa 5Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin İlk Türkiye İktisatKongresindeki îftitahi NutuklarıBaşkumandan Gazi Paşa Hazretlerinin Nutk-ı Iftitahîlerinimüteakib İktisat Vekili Mahmut Esat Beyefendinin IrâdEttikleri Nutuk 317.2.39 Cumartesi Öğleden Sonra Saat 3 de Inikad EdenCelsede Reis Intihâb Edilen Manisa Sanayi MurahhasıKâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin İftitahî Nutuk¬larıdır 84.3.39 Pazar Günü Öğleden Evvelki Kongrenin Son îctimâ-mda Irâd Olunan Nutuklar i4.3.39 Pazar Günü Öğleden Evvel Saat Onbir BuçuktaManisa Sanayi Murahhası Kâzım Karabekir Paşa Haz¬retlerinin Irâd Ettikleri Hitâm NutkuSözlükDizinKitabın sonunda 15 sayfa tıpkıbasım vardır